Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu prowadzonego pod adresem www.colorspot.pl dalej zwany: Sklep formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych - firmę COLORSPOT Marcin Włosik 32-444 Głogoczów 770. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

 

1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie to:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania,

e-mail,

numer telefonu,

nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej w przypadku firm.

1.2 Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: colorspot@colorspot.pl. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

1.3 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom w tym Klientom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu.

1.4 Dane osobowe Klientów pobierane są przez administratora będącego jednocześnie Sprzedawcą w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,

obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,

realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu,

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,

zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,

tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,

marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

 

2 MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę poprzez zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

3 UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

3.1 W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firm kurierskich, operatorów systemów płatności, administratora strony internetowej i firmy obsługującej reklamacje lub windykacje jak również firm działających w interesie i za zgodą administratora w zakresie przygotowania i wysłania zamawianych produktów według zamówienia Klienta. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

3.2 O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do agencji reklamowych obsługujących wysyłkę newsletterów w celach marketingowych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres colorspot@colorspot.pl

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

4 ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI

4.1 Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności hasła dostępowe i loginy, zabezpieczenia antywirusowe, wymogi w zakresie wykonywania kopii bazy danych.

4.2 Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

4.3 Klient posiada możliwość podglądu i edycji danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu.

4.4 Klientom przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

 

5 INNE STRONY INTERNETOWE

 W ramach Sklepu internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.